Kundeservice

FAQ

Vi har laget en video som viser hvordan du legger ut nyheter på din nettside her:

Betalingsutsettelse

Ønsker du betalingsutsettelse så benytt skjemaet for å søke.

Endring av terminer

Ved endring av terminer så skriv ønsket fakturering i henvendelsen og vi kommer tilbake til deg. Dette vil eventuelt gjelde for fremtidige faktura og ikke forfalte faktura.

Fakturabeløpet har blitt høyere

Priser i henhold til kontrakt kan reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, dette gjøres hver 1. august uten varsel.