Make Customers AS: juridisk informasjon

Generelle vilkår

Her er vilkårene og forholdene rundt de tjeneste som vi yter til deg som kunde av oss.

Service avtale

Også kjent som SLA. Her finner du hva vi har satt som mål for leveranse av tjenestene til deg.

Personvernerklæring

Her er oversikten over hvordan vi behandler de personlie dataene om deg som kunde og besøkende på vår nettside.

Akseptabel bruk

Her er vilkårene for akseptabel bruk av de tjenestene som vi yter til deg. Kontaktinformasjon for rapportering av misbruk finner du også her.

Endringer

Endringer blir loggført her for de respektive delene som finnes under juridisk informasjon.

Underleverandører

Her er listen vår over underleverandører som kan bli brukt i leveranse av våre tjenester til deg som kunde.